Inleiding

 

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is een samenwerkingsprogramma van de Rijksoverheid en lokale overheden. Zij willen met het NSL de luchtkwaliteit te verbeteren ten behoeve van de volksgezondheid.
Het NSL is van kracht sinds 1 augustus 2009. Het bevat een pakket aan maatregelen waarmee overal in Nederland tijdig wordt voldaan aan de Europese grenswaarden. Daarbij is rekening gehouden met de effecten van ruimtelijke ontwikkelingen waarover binnen de looptijd van het NSL een besluit wordt genomen.

Monitoring NSL

Sinds 2010 vindt jaarlijks een monitoring plaats van het NSL. Daarmee volgen de overheden de ontwikkeling van de luchtkwaliteit. Daarnaast registreren zij de uitvoering van de maatregelen en projecten, die zijn opgenomen in het NSL. Het instrument waarmee de overheden deze monitoring uitvoeren heet de NSL-Monitoringstool. Een onderdeel daarvan is de Rekentool, waarmee de berekeningen worden uitgevoerd. Als uit de monitoring blijkt dat de doelstellingen van het NSL niet worden gehaald, kunnen de overheden besluiten om extra maatregelen te treffen.

De monitoring in 2016 vindt plaats met een geactualiseerde versie van de Monitoringstool 2015. Invoergegevens en rekenresultaten van de monitoringsronde 2010 tot en met 2015 zijn te bekijken op een interactieve kaart, u komt bij de kaart door in de bovenbalk op Kaart NSL te klikken. Kaart NSL in het menu aan de linkerkant geeft enige achtergrondinformatie over deze kaart.

Gerelateerde links

> NSL (Infomil)

>Nieuwsberichten 2016