Data NSL

Gegevens monitoring NSL
Overheden voeren jaarlijks de meest actuele gegevens in. Het gaat dan om:

  • Verkeersgegevens, bijvoorbeeld intensiteiten
  • Kenmerken van de wegen en hun omgeving
  • Voortgang maatregelen en projecten
  • Kenmerken van veehouderijen

Berekenen luchtkwaliteit
Voor het berekenen van de luchtkwaliteit is een flinke hoeveelheid gegevens nodig. Een groot deel daarvan komt het rekenmodel binnen via de kaarten van de grootschalige concentraties in Nederland GCN-kaarten De kaarten geven een beeld van de luchtkwaliteit in heel Nederland op een schaal van 1 bij 1 kilometer. Om de luchtkwaliteit binnen zo’n vierkante kilometer nog nauwkeuriger te kunnen bepalen, zijn extra gegevens nodig. Dat zijn gegevens over de belangrijkste bronnen van luchtvervuilingen binnen zo’n gebied. Daarnaast is ook informatie over de directe omgeving van die bronnen nodig. Verder is het van belang om te weten waar precies we de luchtkwaliteit willen berekenen.

Verkeersgegevens
Om ergens de luchtkwaliteit te kunnen berekenen moet je weten hoe groot de lokale emissie is. Lokale emissie is de hoeveel van een stof (bijv. fijnstof of stikstofdioxide) die vrij komt op die plek. Daarom voeren overheden bij de monitoring in hoeveel auto’s er rijden op de belangrijkste wegen. Ook geven zij aan of het om personenauto’s, vrachtwagens of bussen gaat. Verder geven ze aan hoeveel van die auto’s in de file staan en hoe hard auto’s mogen rijden.

Weg en omgeving
De stoffen die uit bijvoorbeeld een auto-uitlaat komen, leggen nog een hele weg af voordat mensen ze inademen. Hoe de omgeving er uit ziet is van groot belang voor de verspreiding van die stoffen. Daarom voeren overheden ook kenmerken van wegen en de omgeving in tijdens de monitoring. Hoeveel huizen staan er langs de weg en hoe hoog zijn die? Hoeveel bomen staan er? Ligt de weg verhoogd op bijvoorbeeld een dijk of juist verdiept in een tunnel(bak)? Staan er schermen aan een of beide zijden?

De overheden voeren ook rekenpunten in en op deze punten berekenen we de luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit die berekend is op de rekenpunten, wordt niet altijd getoetst aan de grenswaarden. We maken het verschil tussen NSL-toetspunten en niet NSL-toetspunten.

  • NSL-toetspunten: deze punten die liggen op plaatsen waar mensen (langdurig) kunnen zijn, zoals bij woningen.
  • Niet NSL-toetspunten: deze punten liggen op plaatsen waar mensen heel kort zijn of niet kunnen/mogen komen. Ook op plaatsen waar de ARBO-regels gelden, liggen geen NSL-toetspunten.

Voortgangsformulieren
Bij het opstellen van het NSL hebben overheden afgesproken om veel maatregelen te nemen die de luchtkwaliteit verbeteren. De overheden zijn verplicht om die maatregelen uit te voeren. Bij de monitoring NSL geven overheden aan hoe ver zij daarmee zijn en wat de planning is.

Projecten hoeven zij niet verplicht uit te voeren. Wel geven overheden jaarlijks aan hoe ver zij zijn met de realisatie van de projecten. Of zij geven aan wat de planning voor realisatie is.

Gegevens inzien en exporteren
De invoergegevens van de monitoring van het NSL zijn openbaar. U kunt deze bekijken en ook exporteren.

  • Verkeers- en omgevingskenmerken kunt u exporteren via Exporteren weggegevens en bekijken in de Kaart.
  • Voortgangsformulieren kunt u inzien en exporteren via Exporteren voortgangsformulieren.
  • Veehouderijgegevens kunt u kunt u exporteren via Exporteren veehouderijgegevens en resultaten. Enkele kenmerken van veehouderijen – zoals naam - zijn mogelijk privacy gevoelig. Deze zijn alleen opgenomen in de bestanden als u een account heeft, ingelogd bent en geautoriseerd bent voor de veehouderijgegevens van betreffende gemeente.

Hoe het inzien en exporteren werkt, kunt u lezen op de pagina’s onder Monitoring NSL. Een korte toelichting bij het bekijken in de Kaart vindt u op de pagina Kaart NSL.

Een uitgebreide toelichting bij de gegevens en instrumenten vindt u in de handleidingen.