Voortgangsformulier

Terug naar overzicht Download PDF
Jaar
Maatregelnummer
13003
Naam/omschrijving
IJ-tunnel (Valkenburgerstraat, zuidelijke tunnelmond)
In het NSL opgenomen?
ja
Aanpassing
nvt
Type aanpassing
nvt
Stand van zaken
afgerond

Zijn de effecten verwerkt in de aangeleverde verkeersdata in de monitoringstool voor elk rekenjaar?

JaarOmvang
t/m 2014nee
2015nee
2020nee
Link met nr/ID/IB

Maatregel

Type
onbekend
Detaillering
IJ-tunnel (Valkenburgerstraat, zuidelijke tunnelmond): Eventuele aanvullende maatregelen (resultaatverplichting)

Besluit

Bevoegd gezag
gemeente Amsterdam
Type toonaangevend besluit
schone lucht voor Amsterdam
Datum toonaangevend besluit
2011
Opmerkingen
Maatregelen worden niet uitgevoerd omdat de problematiek vanzelf oplost.

Planning

Planningstermijn project
Geplande datum realisatie
2015
Werkelijke datum realisatie
Toelichting

Effect

Kenmerk dat effect ondervindt
onbekend
Fasering van het effect
Terug naar overzicht