Voortgangsformulier

Terug naar overzicht Download PDF
Jaar
Maatregelnummer
80005
Naam/omschrijving
Verbeteren doorstroming Stadhouderskade Oost
In het NSL opgenomen?
ja
Aanpassing
nvt
Type aanpassing
nvt
Stand van zaken
besluit

Zijn de effecten verwerkt in de aangeleverde verkeersdata in de monitoringstool voor elk rekenjaar?

JaarOmvang
t/m 2014nvt
2015ja
2020ja
Link met nr/ID/IB

Maatregel

Type
software wegen
Detaillering
Met behulp van een modelberekening is gebleken dat er mogelijkheden zijn om de regelingen op de kruisingen Ferdinand Bolstraat, Hemonystraat, Van Woustraat en Amsteldijk gunstiger voor het autoverkeer af te stellen zonder grote nadelen voor het kruisend OV en fietsverkeer. Op de kruising Ferdinand Bolstraat kan winst worden geboekt door de inmelding van de tram bij de tramhalte op de Ferdinand Bolstraat te optimaliseren. De halteertijd is hier onregelmatig door een relatief groot aantal instappende toeristen in trams zonder conducteur. Door de inmelding te laten plaatsvinden na haltering zal de wachttijd van het autoverkeer op de Stadhouderskade bij deze kruising afnemen. Bovendien zal door het koppelen van de verkeersregelingen op de kruispunten van de Van Woustraat, Hemonystraat en Amsteldijk op een beperkt traject een groene golf ontstaan voor het verkeer de stad uit, waardoor de doorstroming op de Stadhouderskade verder verbetert.

Besluit

Bevoegd gezag
Gemeenteraad Amsterdam
Type toonaangevend besluit
Raadsbesluit op voordracht van B&W
Datum toonaangevend besluit
2 oktober 2013
Opmerkingen

Planning

Planningstermijn project
2014-2015
Geplande datum realisatie
2015
Werkelijke datum realisatie
Toelichting

Effect

Kenmerk dat effect ondervindt
doorstroming
Fasering van het effect
Terug naar overzicht