Voortgangsformulieren projecten exporteren

Het NSL bevat maatregelen en projecten. Selecteer de overheid waarvan u de NSL-projecten wilt zien. Stadsgewesten en (stads)regio's zijn opgenomen onder jurisdictietype ‘Milieudienst’. Klik op de naam van een project om het voortgangsformulier te openen.

Projectnummer Naam