Mededelingen

Meest recente mededelingen:

20 juni 2019 -  RT2019 beschikbaar
De rekentool 2019 is publiekelijk beschikbaar. Inloggen is niet meer nodig.

16 april 2019 - Rekentool 2019 beschikbaar.

De Rekentool 2019 is door het RIVM geschikt bevonden als hulpmiddel voor de controle van de lokale invoer voor monitoring NSL voor de jaren 2018, 2020 en 2030 voor PM10 en NO2. De rekenresultaten voor EC, benzeen en component X zijn nog niet gevalideerd.

De Rekentool 2019 zal binnen enkele weken beschikbaar komen voor het berekenen van tussenliggende jaren.


15 april 2019 - Vandaag en morgen is de monitoringstool tijdelijk gesloten voor actualisatie.
Er zijn problemen om de Rekentool te actualiseren. Ondanks dat de RT zichtbaar is kan er NIET mee gerekend worden. Er wordt hard gewerkt achter de schermen om dit probleem op te lossen. Wij houden u op de hoogte.
 
 

Tussentijdse sluiting MT/RT tijdens MR2019

De MT en RT zullen vanaf vrijdag 17 mei 18:00 mei t/m maandag 20 mei 12:00 niet beschikbaar zijn. Lopende taken worden niet afgebroken. Na maandagmiddag zijn de tools weer open voor en zal dan nog één week open blijven.


16 januari 2019 - Rekentool tijdelijk niet beschikbaar in verband met werkzaamheden van 13:00 uur tot 17:00 uur.

26 juni 2018 - In de Rekentool 2018 zijn alle stoffen en alle jaren nu door te rekenen.

15 mei 2018 - Rekentool 2018 weer beschikbaar
De nieuwe emissiefactoren voor wegverkeer voor 2017 zijn verwerkt in de Rekentool 2018. De Rekentool 2018 is daarmee weer beschikbaar. Wij raden u aan om alle berekeningen voor het jaar 2017 opnieuw uit te voeren aangezien de concentraties hoger zullen uitkomen dan eerder het geval was.

De openstelling van de RT2018 voor de invoer van verkeersgegevens is verlengd tot 11 juni.

 


3 mei 2018 - Rekentool 2018 tijdelijk niet beschikbaar
De afgelopen week is gebleken dat de emissiefactoren voor wegverkeer voor rekenjaar 2017 in de NSL Rekentool 2018 niet correct zijn. Vooral de NOx en NO2 emissiefactoren voor middelzwaar en zwaar vrachtverkeer zijn aanzienlijk te laag. Naar aanleiding van deze constatering is in overleg tussen RIVM, TNO, het PBL en het ministerie van IenW besloten om de emissiefactoren voor 2017 te vervangen. In de komende dagen zal de rekentool niet beschikbaar zijn zodat de emissiefactoren kunnen worden vervangen en getest.

 

Daarna raden wij u aan om alle berekeningen voor het jaar 2017 opnieuw uit te voeren aangezien de concentraties hoger zullen uitkomen dan eerder het geval was.

 

De planning van de Monitoringsronde 2018 zal worden aangepast om ervoor te zorgen dat de rekentool met correcte emissiefactoren ten minste 4 weken tot de sluiting van de Monitoringstool beschikbaar is. Berichtgeving over een nieuwe planning met de openstelling van de Rekentool en aangepaste sluitingsdatum volgt in de loop van volgende week.

 

------------------------------------------------------------------------

Oudere mededelingen kunt u vinden onder archief mededelingen

Algemene informatie:

Grote bestanden in de Rekentool en Monitoringstool.
Met de meeste bestanden kan de Rekentool goed werken, maar het model kent zijn limitaties. Als de bestanden te groot worden komen ze niet meer door het systeem en loopt de Rekentool vast. Voor uw berekeningen met grote bestanden en de berekeningen van anderen is het daarom aan te raden dat uw taak voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De rekenpuntenbestanden bevatten niet meer van 60.000 rekenpunten, de segmenten bestanden bevatten niet meer dan 30.000 wegvakken.
  • Alle relevante SRM2-wegen zitten reeds in het basisbestand dat u aanbiedt. De optie ‘voeg de SRM2-wegen toe binnen 5 km van de opgegeven rekenpunten’ kunt u niet gebruiken bij grote bestanden. (Let op, u kunt dit vinkje wel zetten maar ook in dat geval worden de relevante SRM2 wegen niet toegevoegd!)
  • Het vinkje bij ‘rekenen zonder eerst bewerken’ staat aan.
  • Het vinkje bij ‘genereer logfiles van de berekening per module’ staat uit.

Zonder deze instellingen zal een grote taak niet goed verlopen.

Start uit beleefdheid naar uw medegebruikers maximaal één grote taak tegelijk. De Rekentool kan één grote taak tegelijk aan, alle volgende grote taken worden in een wachtrij geplaatst. Omdat deze (uiteindelijk) gewoon aan de beurt komen is het aanbieden van meerdere grote taken aan het einde van de werkdag of op vrijdagmiddag wel een optie.