Mededelingen

Meest recente mededelingen:

3 juni - Weekend sluiting MT verkeer actualisatie
Vrijdag 5 juni 18:00 sluit de monitoringstool voor de actualisatie van verkeer tot maandag 8 juni 12:00. Dit in verband met tussentijdse landelijke berekeningen voor verkeer.

28 mei - Schalingsfactoren milieuzone zelf invoeren
Er kan niet met door het RIVM eerder klaar gezette generieke schalingsfactoren geactualiseerd worden.
U wordt verzocht dit zelf, handmatig, toe te voegen. De generieke factoren voor een milieuzone per zichtjaar staan
op de IenW website.

14 mei - Nieuwe release om 13:30
Op 14 mei om 13:30 zal een nieuwe release worden uitgerold. Dit zal tot ongeveer 14:30 duren.
De volgende problemen zijn hiermee opgelost: veel decimalen werden getoond, het niet kunnen opslaan van veehouderijgegevens en de tussenjaren in RT 2019 werden niet goed berekend.
Let op: Taken gaan vanaf nu direct op ‘on hold’ en worden pas na release weer gestart.

4 mei - Maandelijks onderhoud servers 7 mei.
Elke eerste
 donderdag van de maand  vinden security-updates plaats op de servers. Tussen circa 17:00 en 21:00 uur op die dagen is het niet mogelijk om rekentaken uit te voeren. Eventuele lopende taken zullen helaas afgebroken worden en zullen door de gebruiker zelf opnieuw aangeboden moeten worden.

Oudere mededelingen kunt u vinden onder archief mededelingen

===================================

Algemene informatie:

Nieuwe rekenhart: AERIUS
De NSL rekentool is vervangen door het rekenhart AERIUS Lucht. De werking van AERIUS v2019 is beschreven in Oplevernotitie AERIUS lucht rekentool 2019 en de werking van v2020 in Oplevernotitie AERIUS lucht rekentool 2020. AERIUS Lucht is gevalideerd door het RIVM. De procedure en resultaten zijn beschreven in het validatierapport.

Omzetting invoerbestanden naar AERIUS formaat achter de schermen
Na het aanmaken van een rekentaak vindt achter de schermen de interpretatie van de invoergegevens plaats. Deze interpretatie is in het Errata-addendarapport (concept) van het RIVM beschreven. Vervolgens wordt de invoer naar AERIUS formaat geconverteerd, zoals aangegeven in  het overzicht van het nieuwe formaat van de invoerbestanden en resultaatbestanden. Een volledig overzicht van de stappen achter de schermen tussen het aanmaken van een rekentaak en het verkrijgen van de resultaten is opgenomen in de notitie Rekensysteem van het RIVM.

Exporteren, rekentaken, kaartviewer en actualiseren ongewijzigd
De functionaliteiten voor het exporteren van NSL-invoerbestanden, het aanmaken van rekentaken, het gebruik van de kaartviewer en de wijze van actualiseren zijn ongewijzigd gebleven.