Mededelingen

Meest recente mededelingen:

4 mei 2021 -  Tijdelijke sluiting MT (2 werkdagen)
Op 10 en 11 mei is de monitoringstool voor alle actualisaties gesloten. Dit in verband met een tussentijdse landelijke berekening voor verkeer.

3 mei 2021 - Laatste aanpassing RT2021
De RT 2021 is aangepast en opengesteld voor het berekenen van de
tussenliggende jaren (2021 t/m 2029) én de overige stoffen. 

19 april 2021 - Rekentool 2021, EC nu ook te gebruiken
Rekenen voor 2020 en 2030 met EC kan nu ook. De validatie van het rekenen met EC levert rekenresultaten voor EC die akkoord zijn bevonden. Daarmee vervalt de waarschuwing over EC in de mededeling van eerder vandaag. 

19 april 2021 - Rekentool 2021 beschikbaar als hulpmiddel
De NSL-Rekentool 2021 is beschikbaar achter de inlog op www.nsl-monitoring.nl. In de Rekentool 2021 zijn de achtergrondconcentraties, emissiefactoren, meteorologie en ruwheidskaart verwerkt.

De schalingsfactoren voor milieuzone vrachtzijn ook geactualiseerd en opgenomen in de MT. Voor licht verkeer zijn er nu ook schalingsfactoren. In het maatregelenbestand kunt u gebruik maken van de generieke schalingsfactoren voor milieuzones. Op de pagina Maatregelenbestand kunt u nalezen hoe u de schalingsfactoren kiest.

Met de Rekentool 2021 kunt u de lokale invoer voor het rekenjaar 2020 en het zichtjaar 2030 voor zowel PM10, PM2,5 als NO2 controleren.
Let op: Voor EC echter nog niet, ondanks dat deze al meegeleverd wordt in het rekenresultaat. Voor EC is nog geen akkoordverklaring uit de validatie verkregen.
Let op: De RT2021 zal binnen enkele weken aangepast zijn voor het berekenen van de tussenliggende jaren én de overige stoffen.

  

Alle oude mededelingen kunt u vinden onder archief mededelingen

===================================

Algemene informatie:

Nieuwe rekenhart: AERIUS
De NSL rekentool is vervangen door het rekenhart AERIUS Lucht. De werking van AERIUS v2019 is beschreven in Oplevernotitie AERIUS lucht rekentool 2019 en de werking van v2020 in Oplevernotitie AERIUS lucht rekentool 2020. AERIUS Lucht is gevalideerd door het RIVM. De procedure en resultaten zijn beschreven in het validatierapport.

Omzetting invoerbestanden naar AERIUS formaat achter de schermen
Na het aanmaken van een rekentaak vindt achter de schermen de interpretatie van de invoergegevens plaats. Deze interpretatie is in het Errata-addendarapport van het RIVM beschreven. Vervolgens wordt de invoer naar AERIUS formaat geconverteerd, zoals aangegeven in het overzicht van het nieuwe formaat van de invoerbestanden en resultaatbestanden. Een volledig overzicht van de stappen achter de schermen tussen het aanmaken van een rekentaak en het verkrijgen van de resultaten is opgenomen in de notitie Rekensysteem van het RIVM.

Exporteren, rekentaken, kaartviewer en actualiseren ongewijzigd
De functionaliteiten voor het exporteren van NSL-invoerbestanden, het aanmaken van rekentaken, het gebruik van de kaartviewer en de wijze van actualiseren zijn ongewijzigd gebleven.