Rekenmodel samenstellen

De Rekentool kan een berekening uitvoeren als u een correct wegvakken- en rekenpuntbestand aanbiedt. Aanvullend kunt u ook bestanden met maatregelen of correctiegebieden aanbieden.

Klik op ‘Selecteer bestanden’ en kies de bestanden die u wilt importeren. Door de Shift- of Ctrl-toets ingedrukt te houden, kunt u meerdere bestanden tegelijk selecteren.

Bied een wegvakkenbestand altijd aan in combinatie met een rekenpuntenbestand en andersom. Als u shape-bestanden wilt invoeren, bied dan de deelbestanden met extenties .shp, .dbf en .shx aan. U kunt shape- en csv-bestanden gelijktijdig aanbieden, bijvoorbeeld:

  • Wegvakken als shape (wegvakken.shp + wegvakken.dbf + wegvakken.shx) in combinatie met
  • Rekenpunten als csv (rekenpunt.csv)

Rekengegevens

Bestandsnaam Status Opties

Configuratie

Componenten
  • De Aerius lucht rekentool berekent NO2, PM10, PM2.5 en EC (Roet)*
  • * De rekenresultaten van deze stof kent een grotere onzekerheid, zie par 4.1.4 en 4.2 van de GCN/GDN-rapportage 2019
Rekenen