Verder lezen

In Nederland zijn veel organisaties die zich bezig houden met luchtkwaliteit. Ook de Europese Unie speelt een belangrijke rol. Op deze pagina vindt u een selectie van organisaties en websites waar u meer kunt lezen over luchtkwaliteit.

Monitoring in 2023
Voor de monitoring van de luchtkwaliteit rond wegen en veehouderijen gebruiken we momenteel de NSL-Monitoringstool (NSL-MT). Het RIVM werkt in opdracht van het ministerie IenW aan een opvolger: het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK).

Het CIMLK wordt in januari 2023 in gebruik genomen voor de monitoring van luchtkwaliteit. Vanaf dat moment kunt u géén gebruik meer maken van de NSL-Monitoringstool.
In 2023 zal iedereen gebruik maken van het CIMLK: 

- Gemeenten, provincies en het Rijk moeten jaarlijks omgevingswaarden voor luchtkwaliteit monitoren. De monitoringsplicht staat in artikel 20.1 van de Omgevingswet.
- Conform de Schone Lucht Akkoord-afspraken monitoren de SLA-deelnemers óm het jaar de luchtkwaliteit. Zie artikel 11 Schone Lucht Akkoord.
- Daarnaast kan een ieder berekeningen luchtkwaliteit langs wegen binnen en buiten de bebouwde kom (SRM1 en SRM2) direct uitvoeren vanuit CIMLK. Het systeem berekent de luchtkwaliteit op basis van de door u ingevoerde bestanden en instellingen.

Op deze plek houden wij u op hoofdlijnen op de hoogte. De NSL-partners worden doormiddel van nieuwsbrieven op de hoogte gehouden.
Voor meer specifieke en inhoudelijke informatie kijk dan op de Github-pagina van het RIVMvoor o.a. het Informatiemodel, bij RWS/InfoMil voor het thema lucht en IPLO geeft informatie over regelgeving die geldt ná inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Europese Unie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

InfoMil

RIVM